Anrika palmhus i både Lund och Göteborg ska renoveras

Nya palmhuset som planeras i Botaniska trädgården i Lund. Fotomontage: White Arkitekter
Nya palmhuset som planeras i Botaniska trädgården i Lund. Fotomontage: White Arkitekter

Palmhusen i såväl Trädgårdsföreningen i Göteborg som Botaniska trädgården i Lund står inför större renoveringar. Lund kommer att få ett nytt högre palmhus, där bland annat kottepalmerna länge haft det trångt, men det ska även byggas en ny entrébyggnad med rum för utställningslokal och butik. År 2024 startar den stora ombyggnaden där, med planerad invigning till hösten 2025. Under den tiden kommer växthus och stora områden runt omkring vara avstängda.

Även för Trädgårdsföreningen i Göteborg väntar en omfattande renovering av palmhuset från 1878 med underhållsarbeten och moderniseringar. Om allt går enligt plan påbörjas arbetet redan till sommaren. Det kommer att ske i etapper i palmhusets olika avdelningar, vilket innebär att det kan hålla öppet under renoveringen där flera detaljer ska få tillbaka sitt ursprungliga utseende. Bland annat ska dagens akrylglas bytas mot riktiga glas, aluminiumdörrar ersättas med tidsenliga material och fönsterbågar målas och skrapas. Samtidigt kommer tekniska installationer och befuktningsanläggning att moderniseras och bytas ut. Renoveringen där beräknas ta fyra år.

Av Lisa Ising