Dags för yrkesseminarier

Den som besöker Nordiska trädgårdar på Stockholmsmässan i Älvsjö i slutet på mars kan se fram emot ett digert program när det kommer till yrkesseminarier. Fritidsodlingens Riksorganisation har under flera år erbjudit seminarier till branschfolk och i år är det följande på programmet:

Optimera komposteringen – viktigt i grön verksamhet som bland annat tar upp komposterings­processen och regelverk hålls på förmiddagen den 30 mars och är ett samarbete med Svenska kyrkan. Föreläsare är Dan Haubo, Taggen miljö och Landskap, Evgheni Ermolaev, tidigare forskare och nu på Stockholms vatten och avfall, Lisa Gustavsson Flygt, gruppchef Uppsala kyrkogårdar och John Taylor, trädgårdsmästare.

Slow Flowers – hållbar samverkan mellan odlare och användare med Viola Johansson, Gunnebo Slott och Trädgårdar, Sofia Wikander, Gillmyra Blomster, Malin Sjödén, Södra Tjust pastorat och Anna Nilsson, Tailor made arkitekter. Seminariet görs i samarbete med Gunnebo Slott och Trädgårdar och Svenska kyrkan och hålls på eftermiddagen den 30 mars.

Fria eller fälla – den nyaste metoden för träd i offentlig miljö arrangeras på förmiddagen den 31 mars och exemplifierar teorin med exempel från verkligheten och här finns möjligheten att få svar på vanliga frågor kring träd i offentlig miljö. Föreläsare är; Karin Sandberg, länsstyrelsen i Västmanlands län, Johan Östberg, Trädkontoret som också är samarbetspartner tillsammans med Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Skötsel av historiska trädgårdar – kompostering och tapetgrupper på fredagseftermiddagen den 31 mars vänder sig till alla som arbetar med såväl nya som äldre, större som mindre historiska trädgårdar. Föreläsare är; Helena Kåks, Hantverkslaboratoriet, Maria Flinck, trädgårdsantikvarie, Catarina Sjöberg, Göteborgs universitet, Nilla Bygdén, Vinsarps säteri och seminariet görs i samarbete med Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet.

Källa: Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR