i-Tree Canopy – ett snabbt sätt att mäta ekosystemtjänster

Blad och barr gör att regnvatten stannar kvar i kronan, fångar upp luftföroreningar och hjälper trädet att lagra koldioxid.

Redan 2017 publicerades en artikel i Tidskriften Landskap nummer 7, om hur trädkronstäckning kan vara ett bra sätt att mäta hur grönt ett område egentligen är. Sedan dess har utvecklingen gått framåt och tack vare finansiering från Svenska Trädföreningen har nu gratisprogrammet i-Tree Canopy uppdaterats och det går därmed att använda programmet för att få en uppskattning av hur mycket ekosystemtjänster som träden bidrar med, helt utan att behöva göra något fältarbete!

i-Tree Canopy använder Google Maps och det enda som behövs för att genomföra undersökningen är att du vet områdets gränser, resten gör du med hjälp av Google Maps genom att ange om de slumpvis utvalda punkterna har landat på träd eller inte träd.

Hur säkert resultatet blir är upp till hur många punkter du väljer att identifiera. Men de flesta användare brukar nöja sig med mellan 1500–2000 punkter, vilket ger en säkerhet på plus-minus 1 till 1,5 procent. Det är däremot viktigt att veta att det alltid finns en viss osäkerhet och som ett exempel kan resultatet varierar mellan 30,1 procent till 36,9 procent med 1 000 punkter, trots att standardvariationen är 1,5 procent.

När det sedan gäller att mäta ekosystemtjänsterna så utgår i-Tree Canopy ifrån i-Tree Eco, för mer information se www.i-tree.se, och de undersökningar som redan genomförts i Sverige. Det betyder att i-Tree Canopy utgår ifrån hur mycket ekosystem­tjänster som en viss trädkronstäckning, enligt i-Tree Eco, visat sig ha i Sverige. Därmed går det enkelt att extrapolera detta när i-Tree Canopy används.

Än så länge är det endast möjligt att använda i-Tree Canopy på detta sätt i USA, Storbritannien och Sverige, vilket visar hur långt fram vi i Sverige är.

Av Johan Östberg, landskapsingenjör och docent. Han arbetar som konsult inom konsultnätverket Trädkonsult och på Nature Based Solution Institute AB, svb.