En uppdaterad bok om Gröna tak

Den andra utgåvan av Gröntakhandboken finns nu ute. I samband med lanseringen hölls ett digitalt seminarium med föredragshållare från olika delar av branschen. Åhörarna fick bland annat inblick i beställarrollen genom Anne Heino, Stockholmshem, veta mer om biokol på gröna tak av Lina Pettersson, Veg Tech och de fick höra om en verktygslåda för ekosystemtjänster i stadsmiljön av Hanna Isacsson, White Arkitekter.

Grönatakhandboken ska vara ett stöd för att planera, projektera, anlägga och sköta olika typer av gröna tak för alla de discipliner som är inblandade i projektering och anläggning av gröna tak. Boken är framtagen i ett brett samarbete mellan offentliga och privata aktörer samt forskningsinstitutioner och är uppdelad i två delar; Växtbädd och vegetation samt betong, isolering och tätskikt.

I den andra utgåvan av Grönatakhandboken har innehållet kompletterats med ett nytt kapitel om dagvattenhanteringen samt ett nytt avsnitt om fågelproblematik. Dessutom har innehållet rörande skötsel, brand, rotskydd, läcksökning och solceller på gröna tak fördjupats.

Grönatakhandboken är framtagen i ett projekt finansierat av Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet och ges ut av Svensk byggtjänst. Läs mer på handbook.greenroof.se där det också går att ladda ner eller beställa boken.

Källa: Svensk Byggtjänst/Gröna takinstitutet