Blomsterlöksblandningar – allt vanligare i offentlig miljö

Stråk av samma sorts narcisser eller krokus har sedan en tid varit en vanlig syn i våra städer. Men nu syns alltfler blomsterlöksblandningar där en mångfald av färger och former ger ett extra inslag och dessutom förlängs blomningen under hela våren.

Genom att välja sorter som passar parker, rondeller, i buskage med mera ger det liv åt platsen. Det går att välja mellan en mängd olika blandningar av enbart olika sorters tulpaner eller narcisser som kan ge fägring i flera år. Det finns också färdiga blandningar med olika färg, höjd och blomningstid för bästa resultat i offentlig miljö. Men det är även möjligt att komponera sina egna blandningar om du till exempel vill ha blomsterlök med mycket nektar, såsom botaniska tulpaner och krokus. Det finns numera speciella blandningar som lockar till sig bin, humlor och fjärilar, särskilt tidigt på våren. Förutom krokus är snödroppar, scilla och vintergäck insektsmagneter. Senare på våren är exempelvis allium, stjärnhyacint och anemoner viktiga för insektslivet.

Blomsterlök som dyker upp år efter år, naturaliseras kan ge liv åt stora gräsytor och det finns även speciella blandningar för detta ändamål, vilka också kan planteras mekaniskt. Viktigt är dock att dessa får stå kvar och vissna ner innan gräset klipps för att lökarna ska hinna samla energi till nästa års blomning.

Källa: JUB