Hvilan startar i Örebro

Hvilan Utbildning har startat upp en arbetsmarknadsutbildning inom skötsel, trädgårdsanläggning och odling i Örebro. Utbildningen ges i samarbete med Rosängen i Örebro där det pågår en arbetsrehabilitering för unga vuxna och vuxna som i sitt yrkesliv skadat sig, varit sjukskriven en tid och nu behöver prova på olika arbetsuppgifter för professionell handledning.

Utbildningen är på heltid i 40 veckor, med minst två veckors förberedande utbildning som kommer till. Den är formad för att ge den sökande så god anställningsbarhet inom trädgårdsbranschen som möjligt.

Utbildningen inriktar sig på skötsel och förvaltning av utemiljöer som innefattar skötsel av hårdgjorda och gröna ytor, skötselplaner, ogräsbekämpning, bevattning, lekplatser och reparation av träkonstruktioner.

Källa: Hvilan Utbildning