Framtidstro bland trädgårdsarkitekter

Trädgård är ett starkt intresse hos allmänheten och branschen växer som aldrig förr. Marknaden för utbildade trädgårdsarkitekter är relativt ung i Sverige, men på uppgång.

På uppdrag av Trädgårdsakademin har studenter vid Berghs School of Communication genomfört två olika undersökningar. Studenter vid utbildningarna Public Relations och Strategisk kommunikation under handledning av senior expertis har inom ramen för Berghs Studio ingått i studentgruppen.

I den ena intervjuades yrkesverksamma trädgårdsdesigners och trädgårdsarkitekter om nuläget på arbetsmarknaden och synen på framtiden. I den andra tillfrågades trädgårdsintresserade ur allmänheten om planerna för den egna trädgården.

Undersökningen bland yrkesverksamma genomfördes via en webbenkät. Urvalet var tidigare studenter hos Trädgårdsakademien samt bland Svenska Trädgårdsdesigners medlemmar. Totalt genomfördes 110 intervjuer där alla idag arbetade som trädgårdsarkitekter eller trädgårdsdesigners.

Frågorna till de yrkesverksamma rörde både dagens arbetsmarknad och synen på framtiden och resultatet visar på ett självständigt yrke och en tydlig framtidstro:

• Nästan nio av tio, 86 procent, av trädgårdsarkitekterna har egen firma och drygt hälften, 54 procent arbetar deltid idag medan resterande arbetar heltid.

• Kunderna är främst villaägare, följt av bostadsrättsföreningar och fritids- och husägare. Av de tillfrågade hade även elva procent haft kommuner bland kunderna det senaste året.

• Uppdragen finns i både större och mindre orter, både storstad och landsbygd, även om merparten av jobben är centrerade kring storstadslänen.

• Arvodet för trädgårdsarkitekterna i undersökningen varierar. Något mer än en tredjedel, 36 procent debiterar 601–900 kronor i timmen, 27 procent debiterar mer än 900 kronor i timmen och 34 procent debiterar 600 kronor eller mindre.

– Undersökningen visar att det finns en stor flexibilitet för trädgårdsarkitekter angående arbetstid och uppdragsgivare och att ersättningen också ligger på en bra nivå inom den gröna näringen. Att det är ett självständigt och kreativt yrke som kan ge mycket glädje för både yrkesverksam och kund, där man också håller kundmöten utomhus som regel, tror jag kan vara extra givande i dessa tider, säger Anette Åkerström, vd för Trädgårdsakademin.

Källa: Trädgårdsakademin