Getteröns naturreservat får utsiktstorn

Getteröns utsiktstorn

Som en del i utvecklingen av Varbergs nya rekreationsområde Getteröns naturreservat, före detta Lassabackadeponin, bjöd Varbergs kommun in till en arkitekttävling för det utsiktstorn som planeras i området. I tävlingen utlystes en visuell symbol för platsen som lockar besökare och skapar en stimulerande och upplevelserik miljö för olika sorters besökare.

White Arkitekter vann tävlingen med sitt förslag om ett tolv meter högt torn bestående av 140 träribbor som tillsammans formar en tredimensionell, stabil väv. Tornet får en tydlig och igenkännbar karaktär med sin form av ett timglas.

– Med tanke på de ekologiska utmaningar som vårt samhälle står inför, är vi extra stolta över att få bidra till utvecklingen där en av 1900-talets deponier om-vandlas till en ekologiskt hållbar plats med ett byggnadsverk som sätter människan i direkt kontakt med naturen, säger Mattias Lind, en av arkitekterna i tävlingsteamet från White, i ett pressmeddelande.

I juryns motivering står det: ”Förslagets stora kvalitet är dess enkla och spännande form vilket ger utsiktstornet möjlighet att bli ett mycket tydligt landmärke. Formen stimulerar till funderingar – hur kan något rakt faktiskt upplevas som böjt?”

White har även ritat Varbergs framtida vattentorn Våga.

Källa: White Arkitekter