Två klätterväxter och två träd – nya e-plantor 2021

Parthenocissus inserta TRAPETS E och Tsuga diversifolia fk Mustila E. Foto: Tomas Lagerstrom

Japansk hemlocksgran FK MUSTILA E, vildvin TRAPETS® E, rostvin EMINENS® E och skogslönn RESIDENS® E – det är nyheter från E-planta ekonomisk förening, som kontinuerligt arbetar med att hitta friska växter anpassade för det svenska klimatet.

Den japanska hemlocksgranen, Tsuga diversifolia FK MUSTILA E med ursprung från Mustila, Finland, är ett mindre barrträd som växer långsamt, efter 15 år är den cirka 3 meter hög. Den har ett lätt och gracilt växtsätt jämfört med många andra barrväxter och varierar i utseende under året. Nytillväxten på våren är ljus, på hösten är färgen intensivt grön. Den är snygg både som solitär eller i grupp i mindre ytor som innegårdar, fickparker, woodland eller i mindre trädgårdar.

Den japanska hemlocks­granen har efter 40 år i Uppsalatrakten aldrig skadats av klimatet trots stora variationer i klimatet som år med starkt varierande vårtemperaturer, år med långa kalla perioder och 2018 med mycket svår torka. Detta gör den extra intressant då vädret skiftar allt mer mellan åren. Härdig i zon 1–5(6).

Vildvinet, Parthenocissus vitacea TRAPETS E är en starkväxande och färgstark klätterväxt. Höstfärgen är sprakande, främst i rött om den planterats i soligt läge. Den lämpar sig bra för klättring på ställningar och en stor fördel är att den inte skadar fasader då den inte har sugfötter utan klättrar med klängen. Trivs bäst på näringsrika jordar. Härdig i zon 1–5(6).

Acer platanoides RESIDENS E. Foto E-planta

En annan färgstark klättrare är rostvinet, Vitis coignetiae EMINENS E som klättrar trädhögt, det vill säga så högt som klätterställningen räcker till och kan bli uppåt 20–30 meter högt. Den kan lätt klättra 5–7 meter på en säsong. Rostvinet klättrar med grova och yviga klängen som snor sig runt klättringsmediet. Bladen är 25–30 centimeter långa och breda och bildar en luftig bladmassa. Den trivs bäst i sol till halvskugga, då även höstfärgen blir som bäst. Härdig i zon 1–3.

Den fjärde nyheten är skogslönnen, Acer platanoides RESIDENS E som är en härdig klon för användning främst i Norrland. Träden blir stora, välväxta och enhetliga i storlek som motsvarar FK ULTUNA E, sluthöjd på 15–20 meter. Skogslönnar utvecklas bäst i sol till halvskugga. De växer bra i de flesta jordar, dock känsliga för kompakta, dåligt dränerade jordar samt för lerjordar. Härdig i zon 1–5(6).

Källa: E-planta ekonomisk förening