Stort intresse från plantskolor för Have & Landskab

Den danska mässan Have & Landskab hålls som planerat den 25–27 augusti i Slagelse och intresset är stort från utställare inom många olika områden. Inte minst de danska plantskolorna ser med tillförsikt fram emot mässan för att presentera sig för hela branschen men även med en hel del nyheter.

– Det tas inte fram några nya trädarter men mycket händer när det gäller idéer, koncept, nya metoder och hur vi använder växterna, säger Joel Klerk som är de Danske Planteskolers representant i Have & Landskabs styrelse.

Ett nytt koncept, från Johansen & Co, som kommer att visas är moduler av bokhäck i form av en 25 meter lång demons­t­rationsplantering. Det finns även möjlighet att se vad som hänt inom projektet ”Bedre Buske” som plantereras i samband med mässan 2016. 

– Buskarna har kommit upp i höjd så för besökarna är det möjligt att för första gången verkligen få uppleva variationen av buskar och hur de kompletterar varandra på tre olika höjdnivåer, säger Maria Schnell, forskarstudent vid Köpenhamns universitet. 

Under mässan kommer hon att presentera sina slutsatser kring besparingar på driftbudget med hjälp av välplanerade och välvårdade buskplanteringar.

Dessutom har hela branschen, från fröproducenter till maskinleverantörer, gått samman för att skapa ett demonstrationsprojekt på ett hektar. Det rör sig om övergången från gräsmatta till blomsterängar med utgångspunkt; hur hanteras förvandlingen från gräs till ängsytor med ett mer vilt utryck? 

Det nya demonstrationsområdet har delats in i ett så kallat kulturellt bälte och ett naturbälte för att illustrera naturens gång. Danmarks fyra ledande fröproducenter har valt åtta olika fröblandningar för respektive gräsmatta och blomsteräng. Under tiden fram till HL21 kommer området att underhållas med fyra olika metoder: robotgräs-klippare, cylinder-gräsklippare, rotor-gräsklippare och slaggräs-klippare.

Källa: Have & Landskab

Läs mer: www.haveoglandskab.dk