Nya bänkar till Skogskyrkogården

Det vinnande bidraget, Constellations med bänk och pall gjorda i kork. Foto: Mikael Olsson

Skogskyrkogården är unik i sitt slag och karaktäriseras av ett sällsynt och in i minsta detalj genomfört samspel mellan landskap, kapell och krematorier. Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholms stad har under en tid sökt efter nya bänkar, men inte funnit några som uppfyller platsens höga krav på verkshöjd, platsanknytning, estetik och funktion.

Nu står det klart att studio näv med OFFICE Kersten Geers David Van Severen och Artek får det prestigefulla uppdraget att designa nya utemöbler till begravningsplatsen.

Förslaget Constellations föll juryn smaken, bland annat på grund av den konceptuella arbetsprocessen som präglats av uppgiftens särprägel och hänsyn till Asplund-Lewerentz arbetssätt. Men även för att utemöblerna uppfyller de högt ställda kraven på både funktion och estetik. 

”Bänkarna har en inkännande nutida utformning som varken tävlar med eller imiterar platsens ursprungliga arkitektur eller möbler. De nya möblerna kan på ett subtilt sätt stödja funktion och den visuella helheten i världsarvet utan att direkt kopiera deras ursprungsarkitekters former”, skriver juryn i sin bedömning.

Det var i maj 2018 som kyrkogårdsförvaltningen bjöd in leverantörer till anbudslämning för att delta i ett innovationspartnerskap med syfte att designa, utveckla och producera nya bänkar som uppfyller kraven på skönhet, tillgänglighet och framtida förvaltning.

Källa: Stockholms stad