Ny utbildning med fokus på ekosystemtjänster

I oktober startar Akademi Båstad en ny utbildning- Ekosystemtjänster i praktiken – inom skötsel och anläggning. En helt ny utbildning för yrkesverksamma inom skötsel och anläggning som vill kompetensutveckla sig inom ekosystemtjänster och hur dessa kan användas i verksamheten. Det kan vara att lära sig kartlägga, värdera, planera och genomföra lösningar i utemiljön för att bidra till ett mer hållbart samhälle. 

Teori varvas med praktik och det som tas upp under utbildningen är bland annat dagvattenhantering, våtmarks­anläggning, hantera torka, rening av luft och vatten med hjälp av substrat och växter, regnbäddar, metoder för att öka den biologiska mångfalden, anläggning av ängsmark, grönare städer, bekämpning av invasiva arter, ogräsreglering, materialval, energisnåla och effektiva redskap och maskiner.

Kursen omfattar 50 YH-poäng och bedrivs på distans i 50 procents studietakt, vilket innebär 20 veckors studier med fem fysiska träffar, varvat med handledda distansstudier på hemorten. Träffarna hålls vid Akademi Båstad yrkeshögskola i Båstad. 

Källa: Akademi Båstad