Greater Copenhagen ska stärkas som ledande metropol för belysning

Fem konsultfirmor i Sverige och Danmark har vunnit en EU–upphandling om 13 miljoner kronor för att påskynda och hjälpa kommuner och regioner att skifta till energibesparande och kvalitativ belysning i Greater Copenhagen.
De vinnande konsultfirmorna Cowi, Niras, Ramboll, Sweco och ÅF Lighting har alla bedömts ha de kompetenser som krävs för att påskynda utskiftningen till modern belysning. Idag är endast cirka 20 procent av den offentliga belysningen i regionen energibesparande LED men detta vill projektet Lighting Metropolis ändra på.
Lighting Metropolis omfattar 14 kommuner, en region, tre ­universitet och två organisa­tioner. Projektet startade den 1 februari 2019 och kommer att pågå i tre år. Det förväntas att deltagande ­kommuner och Region Skåne tillsammans kommer att ­investera 177 miljoner svenska kronor i konkreta LED-projekt. De två projektledarna är ­Innovation Skåne och Gate 21.
Greater Copenhagen-sam­arbetet är ett näringslivspolitiskt partnerskap mellan Region Skåne och Region Halland, Region Sjælland och Region Hovedstaden i Danmark samt de tillhörande 85 kommunerna.

Källa: Innovation Skåne