13 länder jobbar för grönare städer

Svenska plantskolor ska tillsammans med kollegor från tolv andra EU-länder medverka i ett treårigt projekt – Green Cities för att informera, utbilda och påverka makthavare och beslutsfattare om vikten av grönare städer, i Sverige och övriga Europa.

”Green Cities for a ­Sustainable Europé” startade 2018 i länderna; Belgien, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Frankrike, Neder­länderna och Storbritannien. Nu lämnar Storbritannien på grund av Brexit, medan Grekland, Ungern, Irland, Italien, Polen, Portugal och Sverige går med i den nya kampanjen som fått namnet ”More Green Cities for Europé” och den ska pågå 2021–2023.

Det var i december som ENA, the European Nurserystock Association undertecknade flermiljons­kampanjen som finansiellt stöds av plantskoleorganisationer och med EU-medel. I Sverige är det LRF Trädgård som håller i projektet och Erika Wallin, Wakire Grön kommunikation är projekt­ledare.

Källa: ENA, the European Nurserystock Association