Student får tillväxtpris

Martin Brattström, student vid Landskapsarkitektprogrammet vid SLU Alnarp har fått ett tillväxtpris för sitt projekt ”Vikarierande träd” – klätterväxter som ett attraktivt komplement till stadens gatuträd.

Det är SLU Alnarp och Sparbanken Skåne som delar ut priset och juryn ser Martin Brattströms arbete som ”ett attraktivt komplement till stadens gatuträd för dess väl genomarbetade koncept med en innovativ grundstruktur med tydlig immaterialrättslig potential, för en estetiskt mycket tilltalande utformning och presentation och för innovationens möjlighet att på ett funktionellt, flexibelt och tilltalande sätt snabbare nå trädrelaterade ekosystemtjänster i den urbana gröna utemiljön.”

SLU Alnarp och Sparbanken Skånes innovationspris är öppet för idéer men med hållbarhet i fokus vid bedömning. Det stora innovationspriset är på 100 000 kronor och de två tillväxtpriserna är på 25 000 kronor vardera.

Källa: SLU