Välbefinnande i det gröna – temat för årets idéträdgårdar

Trädgården Gemenskap på mötesplatsen, här med illustration av Matilda Fredriksson.

Den 24 juni är det dags för trädgårdsmästarstudenterna vid Yrkeshögskolan Enköping att visa upp sina idéträdgårdar, ett årligt evenemang där besökarna får ta del av inspiration och studenternas yrkesskicklighet.

– Vi kommer inte att ha någon officiell invigning i år, men under den period som trädgårdarna står färdiggjorda är besökarna välkomna att komma och titta, säger Lisa Hannu, en av studenterna vid YH Enköping.

Trädgårdarna byggs upp längs åpromenaden i Enköping och temat för i år är Välbefinnande i det gröna, ett område som studenterna snabbt enades om och som de tycker känns extra relevant i år.

– Alla påverkas vi på ett eller annat sätt av hur det senaste året sett ut. Därför tyckte vi att ett tema med fokus på hälsa och trädgårdars välgörande effekt var passande, säger Martin Kejonen, som också studerar till trädgårdsmästare.

Studenterna är uppdelade i fem grupper som vardera skapar trädgårdar där olika aspekter av välbefinnande lyfts fram. Årets trädgårdar har namnen Energi på upptäckts- färden, Återhämtning i skogen, Gemenskap på mötesplatsen, Läkning i örtagården och Avslappning i andrummet.

Från och med öppnandet den 24 juni kommer trädgårdarna finnas kvar att beskåda ända in i november, innan de rivs för att ge plats för nästa års idéträdgårdar.

Av Cecilia Bornestav