Studenter visualiserar nya Trelleborg

Trelleborgs höjdkurvor har gestaltats i nio tårtbitar i gips. Hålet i mitten symboliserar Phylatterion. Foto: Gabriel Granback

I kursen, Formlära – dialog med plats, har andraårsstudenter på landskaps­arkitekturprogrammet i Alnarp fått utforska, visualisera och analysera hur Trelleborg kan utvecklas till det bättre.
I mitten av mars ställde de till med en vernissage i Alnarps­gården. Utgångspunkten för grupparbetena har varit områdena runt Phylatterion, ett före detta industriområdet nära hamnen. 
– Vernissagen, Trelleborg bit för bit, har handlat om att använda vår konstnärliga och utforskande sida mer än att komma med konkreta förslag på utförande. Vi delade in Trelle­borg i nio olika tårtbitar, med nio olika grupparbeten som har fått titta på områden med radien en kilometer runt Phylatterion, säger studerande Maj Lyth.  
Studenterna har varit eniga om att Trelleborg är en stad som söker sin identitet men som samtidigt har stor potential att utvecklas. 
– Trelleborg är en klassisk sovarstad som man vandrar ut ur, den behöver ha en tydligare identitet. Staden har dock en stor potential att locka till sig nya invånare men att vägleda den dit ligger på vårt framtida yrke, förklarar Maj. 
I nästa kurs kommer eleverna att lämna analysstadiet och ge konkreta förslag på hur området kan gestaltas. 

Av Mikaela Bergemalm