Branschträff Växter – en inspirerande mötesplats

Tejarps Gård
Tejarps Gård där Viola har sitt säte ligger i skånska Klågerup.

Vecka 33 har i många år varit en träffpunkt för många inom prydnadsväxtodling med Öppet hus hos småplantsleverantörer i Skåne. Nu blir den här veckan i år något alldeles extra. Den 16–18 augusti arrangerar nämligen Branschråd Växter i samarbete med oss här på Viola och Tidskriften Landskap samt LRF Trädgård en branschträff på temat växter.

Tanken är att skånska odlingsföretag och andra verksamheter ska bjuda in till sina företag under dessa dagar. Den 17 augusti händer det mycket här hos oss på Tejarps gård i Klågerup. Förutom utställning med företag av olika slag från olika delar av landet arrangeras det på eftermiddagen samma dag ett seminarium där viktiga branschgemensamma frågor kommer att diskuteras. Till sist men inte minst, avslutas dagen med en fest på Tejarps gård.

Initiativet till branschträffen kommer från Berit Haggren som är koordinator i nätverket Branschråd Växter. Där samarbetar svenska odlare av plantskoleväxter och prydnadsväxter med trädgårdsdetaljhandeln för att lösa problem som påverkar dem alla samt att utveckla trädgårdsbranschen. En del i detta är att diskutera gemensamma frågor och nu vill de nå ut till fler för att ta upp aktuella frågor och ge en möjlighet för alla som yrkesmässigt eller i sin utbildning arbetar med prydnads- och/eller plantskoleväxter – förökning, produktion, handel, användning samt kommunikation och journalistik.

– Vi ser fram emot detta och hoppas nu att företag i Skåne öppnar upp sin verksamhet och det finns även möjlighet att ställa ut på Tejarps gård för de som kommer längre ifrån, säger Berit Haggren.

Av Ann Richardsson

Vill du anmäla intresse för att delta i Öppet hus-runda eller som utställare kontakta då berit@haggren.eu Du kan även sätta upp dig på en sändlista för nyheter om branschträffen. Mer information finns på www.branschradvaxter.se