Pris för kamp mot almsjukan

20.05.2019

Karin Wågström har fått ArtDatabankens Naturvårdspris 2019 för arbetet med att bekämpa almsjukan på Gotland. Karin insåg tidigt almsjukans hot och samtidigt möjligheten till bekämpning i och med Gotlands isolerade läge. Tack vare Karin har almsjukan hittills hållits i schack på Gotland, samtidigt som kampen ser ut att vara förlorad på många andra håll i landet.

Karin Wågström var med och drog igång bekämpningsåtgärder mot almsjuka direkt när den påträffades på Gotland för 13 år sedan. Idag är Gotland det framgångsrika exemplet med sannolikt det största kvarvarande skogsbildande almbeståndet i Europa.

Den akut hotade almen är ett av karaktärsträden i det gotländska änget. En frisk alm kan bli upp till 500 år. Träd, i synnerhet gamla träd, är värdar för en mycket stor del av vår biologiska mångfald. Almarna är viktiga värdar för omkring 250 arter, varav 121 rödlistade, och ytterligare drygt 420 arter nyttjar dem. Genom att rädda de akut hotade almarna räddas därmed även mycket annat.

– Att årets naturvårdspris går till Karin Wågström för hennes arbete med att bekämpa almsjukan på Gotland känns inspirerande. Vi behöver dessa goda exempel på lyckade naturvårdsinsatser för att inspirera fler att agera. Det Karin gjort är en stor vinst för den biologiska mångfalden, sade Lena Sundin Rådström, chef för ArtDatabanken SLU i samband med att Naturvårdspriset delades ut under ArtDatabankens Flora- och faunavårdskonferens vid SLU Ultuna.

 

Källa: SLU

Please reload

Senaste nytt

Piet Oudolf ger området kring Gasklockan liv

06.12.2017

1/10
Please reload

Läs även

24.06.2019

Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggarna
Please reload