Utveckling av det gröna kulturarvet

21.01.2019

Som en del i Europa­året för kulturarv 2018 arrangerade park- och trädgårdsnätverket SSPPG ­tillsammans med Riksantikvarie­ämbetet och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet konferensen Framtidens parker och trädgårdar. Här lyftes frågor om framtidens parker och träd­gårdar och deras roll i samhällsutvecklingen och för den gröna besöksnäringen.
De närmare 120 deltagare i Skånska Gruvan på Djurgården fick lyssna på föredrag inom olika områden, bland annat kompetensförsörjning, framgångsfaktorer och parkerna i den framtida besöksnäringen. Dagen avslutades sedan med en paneldebatt.
En av de röda trådarna under dagen var kunskap. Att skaffa kunskap inom branschen och att genom att sprida den utåt öka förståelse och insikt om värdet av parker och trädgårdar i samhället och hos allmänheten. Den gröna turismen bidrar inte bara till samhällsutveckling och ekonomiska inkomster utan också till bättre hälsa och miljö.
Underhåll och skötsel är stora kostnader i de kulturhistoriska trädgårdarna och parkanläggningarna. Bristen på utbildad personal och vidareutbildning är problematisk. Men här finns också en möjlighet att skapa nya anledningar för besökare att komma för att få se traditionellt trädgårdshantverk i verkligheten.

 

Läs mer om på www.swedishgardens.se
Källa: SSPPG

Please reload

Senaste nytt

Piet Oudolf ger området kring Gasklockan liv

06.12.2017

1/10
Please reload

Läs även

24.06.2019

Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggarna
Please reload