Satsar på biokolsanläggning

03.12.2018

Veg Tech bygger en egen anläggning för framställning av jordförbättringsmedlet biokol i småländska Vislanda.  Biokol framställs genom att organiskt material förbränns, i detta fall pellets av spån från sågverk och hyvleri, u­nder syrefattiga förhållanden. Under processe­n tas energin till vara, i detta fall som värme till Veg Techs kontor och växthus och r­estprodukten blir själva bio­kolet som sedan blandas i jord.
Biokol har en stabil struktur som inte bryts ned utan finns kvar i jorden under mycket lång tid. I biokol, som har en öppen struktur, kan vatten och näringsämnen lagras och hållas tillgängligt för växternas rötter. Detta gör att närings­läckage minimeras och växternas tillväxt och ö­verlevnad ökar vilket är av stor vikt när gröna miljöer skapas i städer där det ofta är ont om utrymme för växter och inte minst för deras rötter.
– Hållbarhet står i fokus och detta är en satsning för vårt k­limat och framtida vegetations­lösningar, säger Lina Pettersson, produktionschef på Veg Tech, som leder projektet i ett press­meddelande.
Redan under säsongen 2019 kommer det att finnas produkter med biokol och eventuellt överskott kommer att säljas som jordförbättring till miljömedvetna anläggningsföretag och inte minst kommuner som har höga krav på sig beträffande jord­kvaliteter och utsläpp.

 

Källa: VegTech

Please reload

Senaste nytt

Piet Oudolf ger området kring Gasklockan liv

06.12.2017

1/10
Please reload

Läs även

24.06.2019

Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggarna
Please reload