Stadsnära skogar hotas av exploatering

17.04.2018

Att vistas i skogen kan få oss att må bättre och minskar stress – det vet vi alla. Trots det får den stadsnära skogen stå tillbaka när kommuner planerar för ny bebyggelse. Därför behövs nu både bättre skydd och planering. Det är en av slutsatserna i en rapport om hur skogens sociala värden kan stärkas, som Skogsstyrelsen lämnade över till regeringen i slutet av mars.

Folkhälsomyndigheten skriver i sin årsrapport att den psykiska ohälsan och livsstilssjukdomarna ökar. Gröna miljöer och närheten till dem har stor betydelse för våra möjligheter att hantera vardagens stress. Studier i norra Sverige visar också att utomhusvistelsen i naturen eller skogen har positiv inverkan på hälsotillståndet hos människor med stressymptom.

Samtidigt får den tätortsnära skogen ofta stå tillbaka och försvinner till förmån för till exempel ny bebyggelse. Med dagens bostadsbrist förstärks den utvecklingen, enligt rapporten.

– Att gå en skogspromenad har positiv inverkan på vår fysiska och psykiska hälsa. Närheten till gröna miljöer som stadsnära skogar har stor betydelse för våra möjligheter att hantera vardagens stress. Men här ser vi att den tätortsnära skogen i viss mån försvinner till förmån för nybyggnation och annan användning. Det finns inga tydliga ekonomiska incitament för kommuner att bevara den tätortsnära skogen, säger Stefan Karlsson, utredare vid Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

I rapporten föreslås därför att regeringen bör överväga att sätta upp både ett mål och pengar för skydd av skog som ligger nära tätorter. Det är ett förslag som även Naturvårdsverket har föreslagit. Kommunerna behöver också bli bättre på att ta hänsyn till stadsnära skogar i sina översiktsplaner.

Men det behövs insatser på fler områden för att se till att skogen kan fortsätta leverera sociala värden till människan, visar rapporten. Därför planerar Skogsstyrelsen bland annat att signalera till regeringen att ett eget etappmål med eget anslag för skydd av tätortsnära natur bör övervägas. Dessutom vill de uppmana regeringen att ge Boverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och andra relevanta myndigheter i uppdrag att gemensamt ta fram en vägledning för skogens sociala värden och tätortsnära natur

Källa: Skogsstyrelsen

Please reload

Senaste nytt

Piet Oudolf ger området kring Gasklockan liv

06.12.2017

1/10
Please reload

Läs även

24.06.2019

Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggarna
Please reload