Dialog ledde fram till Frizon

09.12.2016

 

Tyréns har på uppdrag av Umeå kommun utformat och gestaltat en mötesplats för unga tjejer. Frizon, som projektet heter, är en av Sveriges första offentliga utemiljöer, som helt har fokus på unga tjejers behov av att ta plats i det offentliga rummet.

 

Tyréns har bland annat ansvarat för tjänster inom landskapsarkitektur och ljusgestaltning. Efter en dialog med unga tjejer i kommunen har företaget i samarbete med Umeå kommun och konstnären Kerstin Bergendal utvecklat idéer och utformat en jämställd och inbjudande plats för möten och samtal. Syftet har varit att skapa en plats fri från förväntningar, rädslor och otrygghet där alla ska få känna sig välkomna.

 

– Dialogen med de unga tjejerna har varit grundläggande för det här arbetet. Vi hade en workshop i januari med tjejer i högstadie- och gymnasieålder på plats i parken. Där ville vi att tjejerna skulle berätta vad en mötesplats innebar för dem. Tjejerna fick bland annat måla i snön för att uttrycka och utveckla sina begrepp. Centrala begrepp under arbetet var ”trygghet” och en plats ”fri från förväntningar” och det är några av koncepten som har legat till grund för vårt fortsatta arbete, berättar Carl Arnö, uppdragsansvarig landskapsarkitekt på Tyréns i Umeå i ett pressmeddelande

Årstidernas park är en central park i Umeå, som tidskriften Landskap skrev om i nr 6 2016, där många ungdomar rör sig och är på genomfart. Platsen är utformad med ett ovalt tak med fönster i olika färger. I frizonen finns sittkorgar som har hämtat inspiration från karusellen ”Virvelvinden”. Förutom att skapa en plats som är trygg, ljus och inbjudande fanns det önskemål om att det skulle finnas möjlighet att koppla upp sin telefon och kunna spela musik från den, något som nu har blivit verklighet.

 

­– Förutom konkreta önskemål som exempelvis att kunna streama musik har vi ständigt haft trygghet i åtanke, säger Carl Arnö och tillägger:

– Vi har planerat och omprövat våra argument mot målgruppens behov och önskemål flera gånger vilket har varit jätteviktigt. Vi kan inte skapa miljöer som bara är trygga och tillgängliga för halva befolkningen. En enkel sak är att exempelvis anpassa miljön och sittplatserna för att de ska passa tjejer rent fysiskt. För oss på Tyréns är det en ära att få jobba med den här typen av projekt där vi kan bidra till att göra genusfrågan mer självklar i fysisk planering, det är den inte i dag.

 

Källa: Tyréns

Frizon är utformad med ett ovalt tak med fönster i olika färger och med hänggungor inspirerade från karusellen ”Virvelvinden”.

Foto: Tyréns

Taggar:

Please reload

Senaste nytt

Piet Oudolf ger området kring Gasklockan liv

06.12.2017

1/10
Please reload

Läs även

24.06.2019

Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggarna
Please reload