Gröna skolgårdar för hälsa och lärande

11.10.2016

Världskonferensen Green Grounds for Health and Learning ägde rum i Lund 12–14 september.

Konferensen i Lund är den femte som nätverket The International School Grounds Alliance, ISGA anordnar sedan de bildades 2011. I år stod Lunds kommun i form av Naturskolan i Lund värd tillsammans med tankesmedjan Movium. Årets tema var ”Hälsa och lärande”.

ISGA är ett globalt nätverk som verkar för att berika barns lärande och lekande genom att påverka hur skolgårdar planeras och används.

 

Lund ligger långt framme i arbetet med skolgårdar. För 30 år sedan startade Naturskolan i Lund och 1992 startades en långsiktig skolutvecklingssatsning i nätverket ”Gröna Skolgårdar”.

– Skol- och förskolegårdar ska vara en pedagogisk resurs och erbjuda naturupplevelser, visa på ekologiska samband, och ha utrymme för kreativa projekt. Utemiljön ska ses som ett kompletterande klassrum som stimulerar barns och ungdomars olika intressen och förmågor, säger Anders Wånge Kjellsson, chef för Naturskolan i Lund.

 

Målet med konferensen var att dela erfarenheter, tankar och idéer kring hur barns och ungas utemiljö kan förändras till en källa för hälsa och lärande aktiviteter. Talare från världens olika hörn delade sina erfarenheter inför mer än 200 delegater av skolledare, pedagoger, samhällsplanerare, landskapsarkitekter och forskare från nästan 20 länder. Studiebesök gick till Lund, Alnarp, Malmö och Köpenhamn.

 

Boverket publicerade 2015 nya riktlinjer för planering av urban utemiljö för barn och unga, vilket genomsyrade konferensens innehåll. Nyligen beslutade regeringen att avsätta en halv miljard kronor till utvecklingen av skolans och förskolans pedagogiska utemiljöer, fördelat på tre år. Nätverkens arbete att verka för skolgårdarnas utveckling ger resultat och fortsätter.

 

Cecilia Holm

 

Fyra drivande krafter för gröna skolgårdar: Petter Åkerblom från ­Movium, Susan Humphries tidigare rektor för Coombes Primary School utanför London, Anders Wånge Kjellsson från Naturskolan i Lund och Fredrika Mårtensson från SLU Alnarp.

Please reload

Senaste nytt

Piet Oudolf ger området kring Gasklockan liv

06.12.2017

1/10
Please reload

Läs även

24.06.2019

Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggarna
Please reload