Helhetssyn i ny policy för träd

08.09.2016

Göteborgs Stad har en ny trädpolicy, ”Stadens träd – policy för park- och gatuträd i Göteborg”, som en del i den samlade policyn för stadsmiljön i Göteborg. Till skillnad från den tidigare trädpolicyn så gäller den nya även för träd i parker och inte enbart för plats- och gatuträd som i den förra.

I ”Stadens träd” beskrivs vad som är viktigt för att Göteborg ska förbli och fortsätta utvecklas till en stad med ett rikt trädbestånd. Den tar sin utgångspunkt i Göteborgs stads miljöprogram – ”Grönstrategi för en grön stad” och det nationella dokumentet ”Fria eller fälla”.

 

– Policyn handlar inte om enskilda träd eller projekt. Det viktiga är förhållningssättet, att vi måste beakta trädens alla värden när vi planerar staden, säger stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård, park- och naturförvaltningen Göteborgs Stad i ett pressmeddelande.

 

I första hand ska policyn användas av tjänstemän i Göteborgs stad som arbetar med trädfrågor i plan- och bygglovsprocesser samt i olika skeden av planering för träd.

 

Källa: Göteborgs Stad

 

 

Taggar:

Please reload

Senaste nytt

Piet Oudolf ger området kring Gasklockan liv

06.12.2017

1/10
Please reload

Läs även

24.06.2019

Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggarna
Please reload