Dagmar Haase – tredje Wallenbergs professorn

18.04.2016

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA har utsett professor Dagmar Haase, Humboldtuniversitetet i Berlin, Tyskland till innehavare av 2016 års KSLA Wallenbergsprofessur, nummer tre i ordningen. Hon kommer att knyta till Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU i Alnarp.

 

Dagmar Haase är ledande forskare inom området urbana ekosystemstjänster. Hennes arbete med planering av grön infrastruktur och utvärdering av urbana ekosystemtjänster, främst på stadsnivå har varit banbrytande och hennes forskning är internationellt ledande.

 

Under sin tid i Sverige kommer Dagmar Haase vara kopplad till myndigheter och organisationer som hanterar den gröna infrastrukturen, både för att utröna behovet av forskning och för att bidra med kunskaper och erfarenheter vid olika arrangemang. Samverkan ska även ske med bland annat Stockholm Resilience Centre och Mistra Urban Futures.

 

Förutom SLU kommer även Malmö och Lunds Universitet kunna dra nytta av Dagmar Haases sakkunskap. Hon kommer att undervisa på främst masternivå och ha ett utbyte med doktorander inom sitt forskningsområde.

 

Källa: KSLA

Please reload

Senaste nytt

Piet Oudolf ger området kring Gasklockan liv

06.12.2017

1/10
Please reload

Läs även

24.06.2019

Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggarna
Please reload