Exjobb blev bok

03.02.2016

 

I boken, ”Vacker och säker” undersöker landskapsarkitekt Johan Folkesson relationen mellan gestaltning och säkerhet i urban trafikmiljö. Boken är från början Johans exjobb vid studier på SLU, Alnarp. Idag driver han eget kontor, föreläser och undervisar på landskapsarkitekturutbildningen på SLU, i stadsplanering på Malmö högskola och på arkitekturutbildningen på Chalmers Tekniska högskola i Göteborg.

 

Han vänder sig till landskapsarkitekter som gestaltar trafikmiljöer runt om i Sverige. Förhoppningen är att boken ska kunna vara ett verktyg i argumentationen och diskussionen med ingenjören som arbetar efter en metod, landskapsarkitekten en annan.

 

Boken är uppdelad i två huvuddelar: problematisering av begrepp inom gestaltning och trafiksäkerhet samt exemplifiering genom platser. Begreppen är indelade i nio kapitel där landskapsarkitekten kan hitta argument som kan hjälpa till att stärka en viss typ av gestaltning.

 

Den avslutande delen är mer beskrivande och analyserande av olika typer av trafikmiljöer uppdelade på teman som; konst, den öppna ytan och vegetation. Läsarna får med hjälp av fotografier och illustrationer följa med till städer runt om i världen. Dessa besök på plats tydliggör vikten av att angripa varje plats utifrån den platsspecifika kontexten. Olika exempel visar hur olika lösningar på olika platser ger olika värden, upplevelser och säkerhetsnivåer.

 

Johan Folkesson har gett ut boken på egen hand och den finns att beställa via info@johanfolkesson.com

 

Ann Richardsson

Please reload

Senaste nytt

Piet Oudolf ger området kring Gasklockan liv

06.12.2017

1/10
Please reload

Läs även

24.06.2019

Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggarna
Please reload