Landskapsarkitektstudenter vann innovationstävling

15.10.2015

Med förslaget ”Låt oss värma dig” vann tre studenter på landskapsarkitektutbildningen vid SLU i Alnarp delat förstapris, 85 000 kronor, i en tävling om användning av restvärme.

 

Studenterna utgick från att en stad kan vara exkluderande och har skapat inkluderande hot spots och mötesplatser för alla. Allt uppvärmt av restvärmevatten från rör i gatan; lekställningar, utegym, cykelvägar, cykelstaket att hålla sig i där cyklister ofta måste stanna, busskurar, informationskurar, utemöbler, utemattor, med mera.

 

Åsa Holmqvist, Malin Söderström och Jessica Svännel mottog priset under en restvärmeskonferens i september på SLU i Alnarp.

 

– Restvärme var nytt för oss. Först lät tävlingen teknisk och torr, men när vi började spåna insåg vi att det här kunde bli riktigt kul, säger Åsa Holmqvist. De är vänner sedan tidigare men hade aldrig jobbat ihop förut.

– Vi hade olika ingångar, men kompletterade verkligen varandra i det här förslaget, säger Jessica.

– Ja vi har olika passioner. Våra är möten mellan människor och jämlikhet i utformningen av urbana landskap, säger Malin och Åsa.

– Min passion är naturen, det ekologiska perspektivet, tillägger Jessica. Symbiosen, det socioekologiska perspektivet, som vi kom fram till blev verkligen bra!

 

Tävlingsförslagen skulle svara på frågan ”Om du fick i stort sett obegränsad tillgång till restvärme, 30–50 grader, till en försumbar kostnad, vad skulle du då använda den till för att göra våra städer trevligare, bättre och mer hållbara att bo och leva i?” Restvärme är det varmvatten som bland annat industrier producerar som en biprodukt. En stor del av vattnet som inte används till fjärrvärme går idag till spillo.

 

Totalt fick fem finalister, studenter och yrkesverksamma, dela på 400 000 kronor. Tävlingen anordnades av restvärmekonsortiet SSE-C, Swedish Surplus Energy Collaboration, i samarbete med SLU, Malmö stad, Lunds kommun, Länsstyrelsen Skåne, E.ON, Kraftringen och Svensk Fjärrvärme, med stöd av Vinnova.

 

Anna Persson

Taggar:

Please reload

Senaste nytt

Piet Oudolf ger området kring Gasklockan liv

06.12.2017

1/10
Please reload

Läs även

24.06.2019

Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggarna
Please reload