Årets kyrkogårdsförvaltning finns i Malmö

02.06.2015

Malmö kyrkogårdsförvaltning har valts till Årets kyrkogårdsförvaltning 2015.
Juryn pekar på att förvaltningen arbetar med ett medvetet miljötänk, och att gravplatserna speglar det mångkulturella samhälle som de är en del av, med balans mellan tradition och förnyelse. 
Kommunikationen är professionell och befattningsbeskrivningar och klara delegationsordningar bidrar till god arbetsmiljö.

Motiveringen är följande:

 

”Malmö kyrkogårdsförvaltning genomsyras av ett miljötänkande och verksamhetens miljöpåverkan minimeras. Antalet kemikalier i arbetet har halverats, icke eldrivna maskiner fasas ut, biobränsle införs i krematoriet och byggnaderna värms med fjärrvärme och värmepumpar.

Förvaltningen har en föredömligt tydlig beskrivning ansvar och mandat på alla nivåer. Med befattningsbeskrivningar och klara delegationsordningar minimeras de oklarheter som annars lätt uppstår i en stor organisation.

Såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö uppmärksammas kontinuerligt. Alla nyanställda, även skolungdomar, introduceras i arbetsmiljöarbetet.

Besökare möts på ett professionellt sätt. Webbplatsen är lättnavigerad. Kartor och informationsskyltar gör begravningsplatserna överskådliga, trygga och tillgängliga.

Nyare gravskick med fler gravrätter skapas på befintlig gravmark, vilket genererar nya besökare till gamla gravkvarter. Det råder en balans mellan tradition och förnyelse. Begravningsplatserna speglar det mångkulturella samhälle som de är en del av.

Förvaltningen restaurera gravvårdar och smidesstaket i en egen verkstad. Kulturarvet uppmärksammas på ett förtjänstfullt sätt, bland annat på Östra kyrkogården som bibehålls i arkitekten Sigurd Lewerentz anda”.

 

Tävlingen Årets kyrkogårdsförvaltning är till för att uppmärksamma förtjänstfulla insatser av långsiktig karaktär i begravningsverksamheten. Bakom tävlingen står Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Tankesmedjan Movium, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Priset delades ut vid Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds rikskonferens i Karlstad.

 

Källa: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

 

Taggar:

Please reload

Senaste nytt

Piet Oudolf ger området kring Gasklockan liv

06.12.2017

1/10
Please reload

Läs även

24.06.2019

Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggarna
Please reload