Årets kyrkogårdsförvaltning finns i Halland

24.10.2014

Laholms pastorat i Halland är årets Kyrkogårdsförvaltning, bland annat för sitt miljöarbete och bevarandet av kyrkogårdarnas kulturarv.
Även om det är en liten kyrkogårdsförvaltning, anser juryn att de krav som kan ställas på Årets kyrkogårdsförvaltning uppfylls på ett mycket bra sätt.
”Kyrkogårdsförvaltningen i Laholm arbetar miljöinriktat och prioriterar hållbara lösningar på ett framsynt sätt. Ett nytt kapell med och utan religiösa symboler är en av flera lokaler som värms med hjälp av berg- och luftvärmepumpar. Solceller försörjer i samma fastighet kistförvaringen med energi”, skriver juryn, i sin motivering till priset Årets kyrkogårdsförvaltning.
De framhåller också att det är lätt att komma i kontakt med kyrkogårdsföreståndare och övrig personal och det råder ett välkomnande klimat på kyrkogårdarna.
Dessutom ägnas kulturarvet stor uppmärksamhet och förvaltningen har med hjälp av bevarandeplaner säkrat olika tidsepoker på kyrkogårdarna. Bland annat restaureras kulturhistoriskt intressanta gravvårdar och ett lapidarium planeras på Skummeslövs kyrkogård.
Priset delades ut vid Föreningen Sveriges kyrkogårdschefers och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations kongress i Umeå. Bakom utmärkelsen står Föreningen Kyrkogårdschefer, SLU Movium, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
Källa: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Taggar:

Please reload

Senaste nytt

Piet Oudolf ger området kring Gasklockan liv

06.12.2017

1/10
Please reload

Läs även

24.06.2019

Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggarna
Please reload