20.05.2019

Föreläsningar, årsmöte och workshops stod på programmet när medlemmar i Svenska Trädgårdsdesigners träffades på Norrvikens Trädgårdar i början av april. De fick bland annat veta mer om Norrvikens historia och Rudolf Abelin under en guidning av Ingrid Persson Skoog. Hög...

12.04.2019

I mars var det dags för Tidskriften Landskaps första frukostmöte för i år och fokus låg på ett aktuellt ämne, biologisk mångfald. Jenny Nilsson från projektverktyget Planter och Maria Nielsen från Hallbergs Plantskola fanns på plats för att prata om biodiversitet ur et...

12.04.2019

Med över 11 000 besökare på tre dagar har den danska mässan Have & Landskab med tiden blivit Skandinaviens största branschutställning i den gröna näringen och utvecklas hela tiden. I år hålls mässan den 28 augusti–30 augusti i Slagelse, cirka en timmes bilkörning från...

08.03.2019

Stockholm Furniture & Light Fair - mässan och mötesplatsen för skandinavisk design hölls i år den 5–9 februari, under samma vecka som Stockholm Design Week pågår. 

Nola och Smekab Citylife var två av företagen som var på plats för att lansera flera designnyheter för off...

08.03.2019

Tankesmedjan Moviums nya bok ”Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer” ger dig argumenten för att arbeta med urban grönska och inspiration till nytänkande. Den riktar sig till alla som arbetar med planering, projektering och förvaltning av ur...

21.01.2019

Ramboll har fått i uppdrag av Region Skåne att utveckla ett koncept för attraktiva pendlingscykelstråk. Rambolls främsta cykelexperter från Malmö, Köpenhamn och Helsingborg är de som ska komma fram till förslag på förbättringar av cykelstråken och räkna på den samhälls...

21.01.2019

Som en del i Europa­året för kulturarv 2018 arrangerade park- och trädgårdsnätverket SSPPG ­tillsammans med Riksantikvarie­ämbetet och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet konferensen Framtidens parker och trädgårdar. Här lyftes frågor om framtidens parker o...

03.12.2018

Facebookgruppen med namnet Trädgårdsbranschen har fått över 1 000 följare på en månad! Gruppen är avsedd för persone­r som arbetar i trädgårds­branschen, har trädgårds- eller landskapsutbildning eller som studerar. Jenny Nilsson, trädgårdsingenjör på Sveplant AB, är in...

03.12.2018

Veg Tech bygger en egen anläggning för framställning av jordförbättringsmedlet biokol i småländska Vislanda.  Biokol framställs genom att organiskt material förbränns, i detta fall pellets av spån från sågverk och hyvleri, u­nder syrefattiga förhållanden. Under process...

19.10.2018

SLU:s styrelse har på förslag från Utbildningsnämnden fattat beslut om universitetets utbildningsutbud under 2019–2020 och i det ingår att programmet Landskapsingenjör 180 hp nu startas även i Uppsala, Campus Ultuna. Idag erbjuds det endast i Alnarp.
Tidskriften Landsk...

Please reload

Senaste nytt

Piet Oudolf ger området kring Gasklockan liv

December 6, 2017

1/10
Please reload

Läs även...

June 24, 2019

Please reload

Arkiv
Please reload